ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
dav
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑΣ
ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑ
ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΡΙΩΤΙΣΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΡΗΝΩΔΟΥΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΤΡΟΦΟΥΣΑ
ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
ΕΠΤΑΣΠΑΘΗ

«Αγιογραφία ονομάζουμε την τέχνη της απεικόνισης ιερών προσώπων ή θρησκευτικών παραστάσεων, θεμάτων».

 
Οι αγιογραφίες αντλούν τα θέματα τους από τη ζωή και
κυρίως τα θαύματα των ανδρών και γυναικών που αγιοποιήθηκαν
από την Εκκλησία. Η αγιογραφία είναι κεντρικής σημασίας για την
Ορθόδοξη παράδοση και λιγότερο στις Δυτικές Χριστιανικές
παραδόσεις όπως η Ρωμαιοκαθολική και Αγγλικανική. Σύμφωνα με
την Ορθόδοξη παράδοση, η αγιογραφική εικόνα δεν στοχεύει στην
ρεαλιστική αναπαράσταση ενός προσώπου αλλά έχει πρωτίστως
πνευματική σημειολογία αφού μέσω αυτής μπορούμε να
επικοινωνήσουμε με τον Θεό και τους Αγίους Του.